عمل فمتولیزیک

2023-09-25T14:48:19+00:00

عمل فمتولیزیک رویکردی انقلابی برای اصلاح بینایی معرفی در سال های اخیر، جراحی لیزیک چشم به عنوان یک راه حل انقلابی برای کسانی که به دنبال اصلاح دائمی بینایی هستند، ظهور کرده است. این روش پیشرفته از فناوری لیزر پیشرفته برای تغییر شکل قرنیه استفاده می کند که منجر به بهبود شدت [...]