PRP لیزر

2023-09-25T14:45:52+00:00

(PRP) لیزر پانرتینال فوتوکواگولیشن (PRP) لیزر پانرتینال فوتوکواگولیشن (PRP) لیزر یک روش پزشکی است که برای درمان برخی از شرایط چشمی، به ویژه بیماری شبکیه دیابتی و اختلالات دیگر شبکیه استفاده می‌شود. در طول PRP، لیزر در مناطق پیرامونی شبکیه به کار می‌رود تا سوختگی‌های کنترل شده‌ای ایجاد کند. این سوختگی‌ها باعث [...]